Avls- og sundhedsoplysninger

 
Tidligste alder ved fotografering:
HD foto: 12 måneder
AD foto: 12 måneder
OCD foto: 12 måneder

Gældende for alle parringer foretaget efter 1. januar 2013

Avlsrestriktion:
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.
For eksteriørarrangement kontakt KSS telefon 40 72 47 59.

2. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang.

Farver for racen:
Hvid/Sort
Hvid/Rød

Indført 1. januar 2013

Frivillig registrering af hjerteklap-undersøgelser

Det er muligt at få registreret resultater af hjerteskanning for MMVD (hjerteklapsygdom) af japanese chin på hundeweb.

Der bestilles tid til hjerteskanningen hos en af Ekkogruppens godkendte dyrlæger. En oversigt kan ses her: www.kardiologi.ku.dk/dyrlaeger/ekkogruppen

Med til undersøgelsen medbringes:

1. Rekvisitionen ”Hjerteklap-undersøgelse (MMVD)”, som købes på hundeweb.

2. Skemaet ”Hjerteklap-undersøgelse (MMVD), alle racer”.
Skemaet downloades og printes fra hundeweb under ”Avl og opdræt” -> ”Avl/sundhedsrestriktioner” -> Japanese chin.

Resultater af skanninger foretaget inden det blev muligt at købe en rekvisition, kan registreres på hundeweb ved køb af rekvisition og indsendelse af behørig dokumentation for resultatet.