OBS

Hvis folk har ønsker/kritik eller spørgsmål, så er det rigtige sted for disse på en e-mail til formand@canis-minor.dk eller hvis de er webrelaterede til webmaster@canis-minor.dk da klubben ikke monitorerer Facebook/Twitter eller andre sociale medier eller forums.

Så hvis man vil sikre sig at man bliver hørt og bliver taget alvorligt så kontakt klubben via ovenstående, så kigger vi på det.

Kontingentopkrævning 2021

af WebMaster, 10. januar 2021

Vi er desværre kommet i karambolage med hvidvaskningsloven i forbindelse med vores kontingentopkrævning for 2021.
Det betyder at vi ikke ifølge Nets/Betalingsservice havde lov til at/kunne opkræve kontingent.

Dette kommer på plads når PBS laver en månedlig opdateringskørsel den 21. januar.
Det betyder også, at man først fra den 22. januar kan tilmelde en kontingentbetaling til fremtidig betaling via betalingsservice.
Det betyder at vi nu kan udsende opkrævninger på kontingent for 2021 – hvilket sker den 22. januar.

På grund af den forsinkede udsendelse er betalingsfristen ændret til den 9. februar 2021.
Da du endnu ikke er tilmeldt betalingsservice, skal du selv sørge for at betale kontingentopkrævningen, som du modtager lidt senere i dag.
I forbindelse med betalingen kan du tilmelde den til betalingsservice, så du fremover slipper for besværet med at skulle indtaste den i din netbank.
Oplysningerne til oprettelse fremgår af din opkrævning.

BOAS seminar

af Marie Petersen, 25. januar 2020

Seminaret med afholdt i samarbejde med Bulldogklubben.

9.30-10.00 morgenkaffe

10.00-10.15. Velkomst og introduktion
Michael Laub bød som formand for Bulldogklubben velkommen.

Derefter tog Christina Strand Thomsen over.
Hun arbejder i Norge som veterinær og er involveret i BOAS projektet
Vi så den engelske film lavet vedrørende BOAS omhandlende

Respiratoriske problemer
Gylpen
Søvnforstyrrelse
Varme intolerance
Aktivitets intolerance

60% af ejerne og cirka 50% af dyrlægerne genkender ikke BOAS symptomerne. Derfor er det vigtigt med uddannelse af dyrlægerne
I England er der ud fra en bokstest udviklet en graduering med 6 trin. Hunden skal være 18 måneder for at kunne blive testet.
Søg på ”University of CAMBRIGE BOAS”, hvor der kan læses mere om projektet
Norge følger den engelske forskning mht test af hundene.
60% af de undersøgte mops er testet positive for BOAS.
Der er forskel på undersøgelsen mht hvilken brachycephal race, der undersøges.
Mht til åbning af næsebor (inddelt i 4 stadier) er det de øvre næsebor, der er vigtige, at skulle være godt åbne. Ca 50% af mops har for snævre næsebor. Næsebor har dog ingen betydning for graden af BOAS.
Brusken i struben hos mops er meget fleksibel, og hvis hunden bliver overvægtig, udvider brusken sig, og den blokerer for luftvejene. 69% af de 60% mops, der har fået konstateret BOAS, er overvægtige. Hunde med kraftige halse er ofte disponeret. Der ønskes hunde med smallere og længere hoveder. Der skal være god afstand imellem øjnene, har undersøgelserne også vist.
Alder, miljø og temperament har også indflydelse på, om hunden udvikler BOAS.
Der benyttes en aktivitets tolerance test med let gang i 3 minutter.
Se på ”University of CAMBRIGE BOAS” de 2 forskellige skemaer
BOAS gradueringen inddeles i grad: O 1 2 3

Kl 13.00
Efter frokostpausen fortsatte veterinær hos NKK Maria Kjeldaas Johannessen:
Der er lavet en aftale i Norge imellem norske dyrlæger og NKK, om at de registrerede sygdomme skal indrapporteres til NKK.
Norge får meget snart en avls strategi for etisk hundeavl.
Dyrebeskyttelsen i Norge mener, at de fladnæsede racer skal krydses med andre racer. Madtilsynet og NKK er imod dette, og det ender derfor i en retssag.
Den 1.9.2019 er der blevet besluttet, at BOAS gradueringen kan registreres på norsk hundeweb. Forskningen viser at 60% af hundeejere med BOAS problemer mener, at deres hund er rask! Mops, fransk- og engels bulldog er de eneste racer, der kan gradueres, og hundene skal være mindst 18 måneder. KUN dyrlæger, der har deltaget i NKKs gradueringskursus, må lave disse tests. NKK betaler for dette kursus. NKK og raceklubberne udpeger i fællesskab, hvilke dyrlæger, der kan deltage på disse kurser. Hundeejere, der stiller hunde til rådighed, får tilbudt gratis, at få resultatet registreret på Hundeweb. Indtil nu har der været afholdt 2 kurser for dyrlægerne.
Man kan lave ligeså mange undersøgelser på sin hund, man ønsker, dog skal der gå 3 mdr imellem. (Testen kan forbedres ved, at hunden bliver slanket). Testen gælder for 2 år. Bestilte undersøgelser SKAL registreres. Norsk Hundeweb har fået et punkt med BOAS. Gradueringsmåden evalueres efter 1 år.
NKK følger op med BOAS med bedre uddannelse af dommerne
Fra 1.9.2019 indtil nu har 106 hunde fået lavet og registreret testen.
Artikler om BOAS kan læses på NKK hjemmeside.
Der er nye lovregler mht sundhed og BOAS på vej i Norge.
Pt er det ikke et krav at få lavet testen for at registrere hvalpene, men det formodes på sigt at blive et krav.
NKK får ikke involveret flere racer i testen.

Kl 14.00
Medlem af Norsk Bulldog Klubbs Sundhedsudvalg Lena Haugland:
Belastningstesten blev indført i 2016 som en anbefaling, og BOAS blev indført i 2018. Opdrætterne har været flinke til at stille deres hunde til rådighed, dog har der været lidt problemer med at finde tilstrækkelig mange dårlige hunde til at deltage i testen.
Derudover har klubben en række krav, som kan ses på deres hjemmeside.
Det er vigtigt med samarbejde over landegrænserne, og klubben håber, at andre lande vil bruge samme gradueringssystem, og at der bliver tilgængelige statistikker og informationer fra de øvrige deltagende lande. Målet må være at bruge tid og ressourcer på at forebygge/forbedre i stedet for at forsvare.

14.45
Formand for DKK Jørgen Hindse
fortalte om de tiltag, der er gjort i Danmark.
1998 blev der første gang afholdt møde, hvor vægten var lagt på overtypning og sundhed. Der er siden løbende blevet afholdt flere store kurser. Senest i 2018 blev der afholdt et seminar for de fladnæsede racer i samarbejde med bl a de her deltagende klubber.
Der bliver lavet for få DKK registrerede hvalpe i forhold til Dansk Hunderegister, og formanden efterlyste igen: DKK opdrætterne skal lave flere hvalpe. Pia Rytter sagde, at med den nuværende regel, var det ikke muligt at lave mere end 2 kuld om året. I små racer kunne det betyde 3-4 hvalpe i alt. Jørgen Hindse svarede, at DKK i flere år uden held havde forsøgt at få denne regel lavet om. Han indrømmede samtidig, at reglen med at DKK opdrættere skal registreres hos Fødevarestyrelsen ikke er en succes.
Jørgen Hindse vil arbejde på at få FCI med i BOAS arbejdet.
Jørgen Hindse lovede, at der i første halvdel af 2020 vil være blevet uddannet danske dyrlæger til at foretage BOAS testen.

Mødet sluttede kl. 15.30

Hjælp til bemanding

af KSS, 3. juli 2019

Kunne du – eller en du kender fra KSS - tænke dig at hjælpe med at bemande en stand for KSS til Store Hestedag den 7. og 8. september 2019 på Roskilde Dyrskueplads, hvor vi skal vise og fortælle om de hunderacer, klubben repræsenterer.

Du skal have lyst til at bruge nogle timer sammen med dine hunde lørdag eller søndag. Hvis du vil hjælpe, så send en mail til ulla-hansen@postkasse.com så vil jeg fordele opgaven imellem os.

Store Hestedag er en spændende weekend for både heste- og hunde interesserede, og foregår på Roskilde Dyrskueplads.

En weekend med en masse aktiviteter for hunde. I store træk en weekend med masser af aktiviteter og oplevelser for hele familien.

Se arrangementet her = www.storehestedag.dk

Udklip af nyheder 2019
- Større hunde-område end tidligere
- Ringtræning/”Hundeudstillings-skole” med dommer Annette Bystrup
- Flere stande med ting til hund og ejer
- Bliv klogere på nosework
- Opvisningskonkurrence i hyrdning
- Lær at tale ”Hundsk” med Dogwhisperer.dk
- Opvisning med Midt- og Vestsjællands Politihunde

Medelmsmøde i KSS 2019

af KSS, 28. maj 2019

Invitation til medlemsmøde i KSS 2019


Mødet afholdes lørdag den 19. oktober 2019 kl. 13 – 16

I Danhostel Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Der vil blive serveret kaffe/te + kage.


Dagsorden:

Orientering fra bestyrelsen
Foredrag om øjensygdomme V/Tommy Hardon (formand for øjenpanelet)
Kaffepause
Eventuelt


Tilmelding nødvendig grundet bestilling af kaffe/te og kage til
Sekretær Ulla Hansen på e-mail ulla-hansen@postkasse.com senest den 11. oktober 2019

Overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer

af KSS, 7. februar 2019

KSS indsendte en henvendelse til DKK den 7/11.2018 om krav til overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer. Dette skete efter medlemmernes ønske:

Hunden skal have en udstillingspræmiering med minimum Very Good eller avlsgodkendelse samt en PL-attest. 

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet, at det godkendes, at overførsler fra andre danske stambogsførende organisationer og importer skal have en udstillingspræmiering med mindst Very Good eller eksteriørbedømmes, før der kan udstedes stambøger på deres afkom. 

Dette vil blive meddelt ved hver enkelt overførsel.

Reglen indføres fra 15. februar 2019.

Forslaget om krav til en PL attest blev dog afvist som et krav for stambogsføring af afkom.

Hvalpe efter en hund, som er overført eller en import,  får selvfølgelig ikke en plus-stambog, såfremt Pl-attesten ikke er udfærdiget med det rigtige resultat.

se mere her

Tema aften om hunde drægtighed og fødsler

Nyt fra KSS`s Sundhedsudvalg

På opfordring afholdes tema aften om hunde drægtighed og fødslerAfdeling Nordjylland
mandag den 29.10.2018 kl 19.00
på Cafe Smeden, Havnen, 9800 Sæby

Foredragsholder: Janni Pedersen & Jean Hansen

Pris: 50 kr inklusiv kaffe & the.
Tilmelding til Hanne Nielsen 20289118 eller mail Mitz@oncable.dk senest 24.10.2018


Afdeling Sydjylland
onsdag den 21.11.2O18 kl 19.00
på adressen ”Få Det Bedre”, Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

Foredragsholder: Janni Pedersen & Marie Petersen

Pris: 50 kr inklusiv kaffe & the.
Tilmelding til Helle Bekker, tlf 24243132 eller mail@butiklunden.dk Senest 19.11.2018

Afdeling Sjælland
Tirsdag den 4.12.2018 kl. 19.00
på adressen Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Foredragsholder: Janni Pedersen & Marie Petersen

Pris: 50 kr inklusiv kaffe & the
Tilmelding til Jørgen Petersen, tlf 40166233 eller mail kennel@frihedshaab.dk senest 2.12.2018

Vi håber at mange medlemmer vil bakke op omkring arrangementet.

Efterårsmøde i KSS

af KSS, 13. oktober 2018

Lørdag den 27. oktober kl. 12.00

Årslev Hallen
(mødelokalet)
Bøgehøjvej 2
5792 Årslev

Program

1. Orientering om klubben v/Marie Petersen
2. Jørgen Hindse - formand for Dansk Kennel Klub:
    Orientering, debat og spørgsmål om fremtidige avlsformer i KSS

Tilmelding senest onsdag den 24. oktober til klubbens sekretær Karin Sørensen på e-mail mb28@stofanet.dk

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde

DKK-seminar om kortnæsede hunderacer

af DKK, 10. september 2018

21. oktober 2018 kl. 10:00 – 16:00


Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby - på Fyn mellem Odense og Fredericia

Kom til et spændende seminar med fokus på de kortnæsede racer. Hvilke udfordringer står vi over for – og hvad er vores handlemuligheder? Uanset om du er opdrætter, dommer eller almindelig hundeejer, vil du få ny viden med hjem.

Program

10:00 – 10:15: Velkomst og introduktion til dagen v/Jørgen Hindse, DKK’s formand

10: 15 – 11:00: Kortnæsede hunde - hvad er problemet? v/Birgitte Schjøth, dyrlæge

11:15 – 12:00: Nordisk samarbejde - forårets speciale om fransk bulldog v/ Eva-Marie Ravn, dyrlæge

12:00 – 13:00: Frokost

13:00 – 13:45: Dyrlægeforeningens arbejdsgruppe om brachycephale racer v/ Christine Fossing, dyrlæge

14:00 – 14:45: Gennemgang af standard v/Bo Lasthein, eksteriørdommer

14:45 – 15:15: kaffe og kage

15:15 – 15: 45: Den organiserede hundeverdens handlemuligheder v/Helle Proschowsky, dyrlæge

15:45 – 16:00: Opsamling og tak for i dag v/Jørgen Hindse, DKK’s formand


Pris: 100 kr.
Tilmelding via Hundeweb

Foredrag om mentalbeskrivelse

af Nina Axelsen og Charlotte Mikkelsen, 9. maj 2018

Foredragsholder: Helle Muldvad

Lørdag den 22. september 2018
Klokken 13:00 - 16:00
Sted: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød

Pris: kr. 150,- for KSS medlemmer, kr. 200,- for ikke KSS medlemmer
Inkl. kaffe/te og kage.

Indbetal tilmeldingsgebyret på konto: 4065 4070726386 - angiv dit medlemsnummer/navn i tekstfeltet til modtager

Sidste tilmeldings-/indbetalingsfrist: 12. september 2018

Seminar for de fladnæsede racer

af Bestyrelsen KSS, 16. februar 2018

Reserver allerede nu SØNDAG den 21. OKTOBER 2018.

DKK afholder i samarbejde med specialklubberne et stort seminar for alle opdrættere/ejere af fladnæsede racer.
Nærmere informationer om sted og dagsorden følger senere.

Udstillinger/overnatning i Hasmark, Otterup den 2. og 3. juni 2018

af Formand 29. september 2017

Såfremt udstillere ønsker at campere eller leje hytter på stedet, vil det være en god ide at reservere plads meget snart og helst inden 20. oktober.
Klubben har reserveret en del pladser, som bliver holdt åbne indtil den 20. oktober.
Herefter bliver de frigivet.

Campinginfo og booking: www.hasmark.dk

KSS Racevindere 2016

af Formand, 24. februar 2017

Så har alle KSS racevindere for 2016 fået registreret titlen i DKK.

Husk at udfylde skemaet her på hjemmesiden og vedhæft et foto så det kan komme med under KSS racevindere.

Parvovirus på Fyn

af Formand, 1. december 2016

Der er konstateret parvovirus på Fyn, og ifølge medierne stammer udbruddet fra en importeret drægtig tæve. Hunden har ikke tilknytning til DKK, og det vides ikke, om den var vaccineret efter forskrifterne. På nuværende tidspunkt er der ikke tale om en landsdækkende epidemi, og så længe ens hund er vaccineret, bør der ikke være grund til bekymring.

Hvad er parvovirus

Parvovirus er en smitsom tarmbetændelse der især rammer hvalpe. Symptomerne er opkast, vandig eller blodig diare samt feber. Hvalpe med diarre bliver hurtigt dehydrerede, hvilket kan forværre deres tilstand. Der er ikke nogen direkte behandling, og sygdommen kan være dødelig. Parvovirus er meget modstandsdygtig, og kan tåle høje varmegrader, udtørring samt flere desinfektionsmidler.

DKK anbefaler:

• Sørg for at alle dine hunde er vaccineret mod parvovirus – spørg dyrlægen, hvis du er i tvivl
• Overhold altid reglerne for vaccination når du færdes hvor mange hunde er samlet f.eks. i forbindelse med træning, udstilling eller andre konkurrencer
• Har du hvalpe, så sørg for at holde en god hygiejne omkring dem. Brug evt. desinfektionsmidler som Rodalon eller Virkon S og følg anvisningerne nøje
• Kontakt dyrlægen med det samme, hvis din hund udviser symptomer på parvovirus

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har DKK har bedt alle kennelkontakter og chip mærkere på Fyn om kun at besøge én kennel/opdrætter om dagen og have ekstra fokus på hygiejne og desinfektion.

En såkaldt titertest kan afgøre, og din hund er beskyttet af antistoffer mod parvovirus. Læs mere om titertests her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=32560

Nyt udvalg

af Bestyrelsen, 7. november 2016

 
Klubben har oprettet et Brachycephal-udvalg (kortnæsede racer)
Se medlemmer under Klubben - Udvalg.

Aflysning af møderne lørdag den 15. oktober

af Bestyrelsen, 11. oktober 2016

På grund af manglende tilslutning har vi valgt at aflyse klubbens efterårsmøde for medlemmerne.
Mødet med racerepræsentanterne er også aflyst.

Nyhedsbrev

af WEBmaster - 29. august 2016

Der blev i dag sendt et nyhedsbrev ud kun til opdrættere.
Desværre skete der en fejl så en del af medlemmerne der IKKE er/står som opdrætter i medlemskartoteket har fået det også. De berørte medlemmer bedes se bort fra nyhedsbrevet.

Jeg beklager fejlen.

Nemmere for opdrætter at ....

af WEBmaster - 4. maj 2016

indmelde hvalpekøbere.

For at gøre det nemt for den enkelte opdrætter at huske på at få de korrekte oplysninger sendt ind til KSS, har vi lavet det denne formular/skema.

Hvordan bruger du det?

Som opdrætter logger du ind på hjemme siden.
Der vælger du i menuen Medlemmer - Indmeld hvalpekøber

så får du dette skema op som er delvist forudfyldt med bl.a. dit medlemsnummer, navn og e-mail adresse:Udfyld resten af skemaet og tryk send - indbetalt kontingentet og hvalpekøberen modtager derefter hurtigt velkomst e-mail, en e-mail fra WEBmaster med medlemsnummer og login oplysninger samt sidste nummer af Lille Hund med alm. post.

Har I kommentarer til skemaet eller forslag til forbedringer så send en mail til webmaster@canins-minor.dk

 

Medlemskartotek og oplysninger

af Formand - 11. april 2016

Vi har, for at øge servicen for medlemmerne, flyttet håndteringen af medlemskartotek til WebMaster.

Det vil sige at fremover skal alle henvendelser om kontingentbetaling og medlemskartotek rettes til webmaster@canis-minor.dk.

Da vi har konstateret at der er mangler i oplysningerne i medlemskartoteket, bedes alle medlemmer sørge for at sende adresseændringer, e-mail-ændringer samt evt. FCI registrerede kennelnavne til os. Ved et fuldt ajour medlemskartotek kan vi sikre os at alle medlemmer får de relevante oplysninger for den enkelte

Angiv venligst medlemsnummer ved alle henvendelser det letter arbejdet for os

 

Møde for racerepræsentanter og suppleanter

af Formand - 4. april 2016

Klubben afholder et møde for racerepræsentanter og suppleanter den

25. juni kl. 11.30 på

Hotel Villa Gulle,
Øster Voldgade 44,
5800 Nyborg.

Tilmelding til mødet senest den 20. juni til klubbens sekretær Karin Sørensen mb28@stofanet.dk

Ringplacering i Odense

af udstillingsudvalget - 17. marts 2016

Ringene er placeret således, at racerne (undtaget japanese) ikke behøver at flytte hele udstillingsudstyret, når de skal fra den ene udstilling til den anden.

Se oversigten under Udstilling - Odense - Ringplacering.

Vil Du være med til at lave vores races Ønskeprofil?

af Formand, 16. marts 2016

For at vi kan få vore Griffoner mentalbeskrevet, skal racen have en Ønskeprofil.
Vi kan med mentalbeskrivelse få et værktøj til større indblik i Griffonens psyke – et vigtigt aspekt, for opdrættere og hundeejere.
En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at hunden er et harmonisk veltilpasset familiemedlem, som du og dine omgivelser kan glædes over i mange år.
Kom og vær med til en hyggelig søndag hvor vi gennemgår Griffonen og udarbejder et Udkast til en Ønskeprofil.
Arrangementet er Kun for KSS medlemmer.
Det er gratis at deltage og er inklusiv en let forplejning
Der udsendes et ønskeprofil skema pr e-mail inden kursusstart


Arrangement
Navn/Type: Race- Ønskeprofil
Arrangør: Racerepræsentant Nina Wæhrens Axelsen
Tidspunkt: 21.08.2016 kl 10.00 - 21.08.2016 kl 16.00
Tilmeldingsfrist: 24.07.2016 kl 22.00

Deltagelse kræver medlemskab i KSS

Sted
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Stand
Telefon 26224377
E-mail:  griffoner.dk@mail.com

PAS PÅ

af Formand - 15. februar 2016

Vi har fået følgende advarsel fra vores it-leverandør:

En af vores kunder har åbnet en mail og har nu fået krypteret alle sine data på flere harddiske.
Det vil sige at intet kan åbnes og læses/bruges.

De russiske banditter forlanger kr. 3.300,- for at udlevere koden så man kan låse sine data op.
Ud fra andres erfaringer sker det 1 af 3 ting hvis man betaler.

1. Man får ingen kode og er bare blevet 3.300,- kr. fattigere

2. Man får en kode der virker og man får låst en del af sine filer op –
desværre viser det sig at man har så mange at det kræver en kode til, som koster typisk omkring det dobbelte.
Betaler man så også den så kræver det sikkert en tredje og en fjerde mv.

3. Man får en kode der faktisk virker.

Selv om filerne skulle blive låst op har man ingen garanti for at banditterne ikke har efterladt sig ting på udstyret som de kan bruge fremover.

LØSNING: de/den ramte maskine/r frakobles straks netværket og maskinerne slukkes. Det går meget stærkt.
Den ramte kunde opdagede ikke at der var noget galt før over 800.000 filer var krypteret/låst. Der er INGEN måde hvorpå man kan bryde krypteringen og dermed læse datafilerne.

En ny installation af maskine er påkrævet. Evt. ikke krypterede filer kan reddet op på vores værksted.

Fuskermailen ser sådan ud:

 
MAN MÅ ALTSÅ ALDRIG KLIKKE PÅ NOGEN AF DE INDEHOLDTE LINKS.

Generelt
Klik aldrig på links du ikke er 100% sikre på er i orden.
Selv om du får mails der ser ud som om de kommer fra en du kender så KLIK IKKE på indeholdte links eller vedhæftninger og SLET IKKE hvis ikke i på forhånd har aftalt at fremsende noget til hinanden.

HUSK at have en backup på en disk der IKKE er tilsluttet jeres netværk.


HJÆLP - Fotoudstyr

af Formand - 26. november 2015

Desværre er klubbens fotoudstyr forsvundet efter de afsluttende konkurrencer i forbindelse med udstillingen Middelfart.

Hvis der er nogle, der ved, hvor kufferten er, bedes oplysninger givet til Marie på telefon 40 72 47 59.

Det betyder desværre, at vi ikke i øjeblikket kan bringe fotos fra Middelfart udstillingen

Nye reviderede dommerlister

af Formand - 19. november 2015

Så er der ny reviderede dommerlister for 3 udstillinger i 2016.
Det drejer sig om udstillingerne i Odense, Herlufmagle og Rønne.

Bemærk at der ny er 2 udstillinger, samme dag, i Odense.

Aflyst - Vi med hund messen

af JSL Media - 6. juli 2015

JSL Media må desværre meddele, at Vi med Hund Messen d. 22-23/8, er aflyst…  

Der arbejdes på at den vil blive rykket til April/Maj næste år…

Det er en ledelses beslutning, som jeg desværre ikke har haft indflydelse på…

Tilmeldingen til Messen har været stor, men ikke stor nok, de fleste af vores kunder, har haft tidspunktet i august, som problem, og derfor har JSL Media valgt at flytte den…

Øjenlysning på Odense Dyrehospital

af Mette Nielsen, Odense Dyrehospital - 15. juni 2015

Det er en stor fornøjelse, nu at tilbyde kollektive øjenlysninger på Odense Dyrehospital.

Øjenlysningerne vil blive foretaget af Dyrlæge og Øjenspecialist Claus Bundgaard fra Aarhus Dyrehospital i samarbejde med vores egen Dyrlæge og Øjenpanelaspirant Mette Nielsen.

Øjenlysningerne foregår torsdag den 27. august 2015 mellem kl. 14 og 17.
Tilmelding skal ske på tlf. 66160280 og senest den 15. august 2015.

Der er maximalt plads til 24 hunde og ved for få tilmeldinger forbeholder vi os ret til at aflyse.

KSS medlemsmøde i Nyborg

af Formand - 15. juni 2015

Lørdag den 24. oktober 2015 holder KSS medlemsmøde i Nyborg.


Sted: Villa Gulle
Adresse: Østervoldgade 44 - 5800 Nyborg

Dagens program:

Kl. 13.00 mødes racerepræsentanterne med bestyrelsen.

Kl. 14.00 medlemsmødet, hvor formand Marie Petersen orienterer om nyheder i klubben.

Herefter har Annette Bystrup - dommer i DKK - et indlæg om hundens anatomi, hvilket nok vil give anledning til mange spørgsmål.

Kl. 15.00 er klubben vært med kaffe og kage.

Tilmelding til Karin Sørensen tlf.74430220
eller mail mb28@stofanet.dk
senest mandag den 19. oktober

Efterårsmøde i KSS

af Formand - 1. juni 2015

Lørdag den 24.oktober er der medlemsmøde i

Nyborg - på Villa Gulle.

Mødet begynder kl.14.00

Vi håber rigtig mange vil deltage.

Marie vil indlede mødet med nyt fra klubben.
Herefter har Annette Bystrup et indlæg om hundens anatomi.
Mange kender Annette fra udstillingsringen som dommer, men her fortæller hun interessant om anatomien.
Klubben vil være vært med kaffe og brød

Inden medlemsmødet afholdes møde med racerepræsentanterne kl.13.00.

Vi med Hund Messen 2015

af Hanne Nielsen - KSS - 8. maj 2015


Er desværre blevet aflyst .. se ovenfor

Der afholdes Vi med Hund-Messe 2015 i Aalborg Kultur og Kongres Center den 22. & 23. august 2015. På Messen vil KSS  i år have en stand, hvorfra vi har mulighed for at udbrede en større viden om KSS og DKK og det, som gør netop din race helt speciel.

Vi har som målsætning at få repræsentanter af alle klubbens racer med - fordelt over de 2 dage.
Standen skal være åben for publikum fra kl. 10:00 til kl. 17.00 begge dage.

Det er så her, at du/I kommer ind i billedet.

Vi vil meget gerne have besøg af dig og din race på KSS-standen 1-2 timer. Du må meget gerne komme begge dage, men har du kun mulighed for at deltage en af dagene, vil det også være en stor hjælp.

Vi vil gerne have en tilbagemelding på, om du/I er interesseret, så vi kan få gang i planlægningen af arrangementet. Da vi gerne vil have besøg af så mange af klubbens racer, som mulig, vil tilmeldingen foregå efter først-til-mølle princippet i hver race.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hanne Nielsen - e-mail mitz@oncable.dk - telefon 20 28 91 18
Susanne Johansen - e-mail mail@allunique.dk

Udstillinger 2017

af Formand - 8. maj 2015

Så er udstilingsdatoerne for 2017 planlagt og kan ses under udstillinger.

Dommerændring på udstillingen i Vejen 2015

af Formand - 8.maj 2015

Ricardo Simoes, Brasilien, har på grund af langtids sygdom meldt afbud til udstillingen.

I stedet dømmer Cathy Delmar fra Irland.

Minisymposium om dyreassisteret terapi

af Anne Sophie Scavenius - TrygFonden - 4. maj 2015

TrygFonden arbejder for at fremme de positive effekter af samværet mellem dyr og mennesker, og den 28. maj 2015 afholder vi et minisymposium om dyreassisteret terapi i København.

Vi tænker, at minisymposiet kunne være interessant og relevant for dig og dit arbejdsområde, og derfor vil vi gerne invitere dig og dine kolleger til at være med.

På symposiet deler de førende danske og udenlandske eksperter viden om og erfaringer med brug af dyr i behandlingsforløb. Forskere, praktikere og terapeuter giver øjenåbnende eksempler på, hvordan arbejdet med dyr bruges aktivt i forskellige former for terapi.

Symposiet foregår:

Torsdag den 28. maj 2015 kl. 09.30-11.30.
Festauditoriet på Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.


Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig senest den 21. maj. Tilmelding skal ske ved at sende en e-mail til asc@mannov.dk.
Du kan læse mere om arrangementet her: http://besøgshunde.dk/Bloggen/2015/04/TrygFonden_Minisymposium.

Vi håber at se dig til minisymposiet – og du er meget velkommen til at tage kolleger med.

IAHAIO symposium
Minisymposiet finder sted som en optakt til det store internationale IAHAIO symposium, hvor praktikere og forskere fra hele verden skal dele erfaringer, diskutere retningslinjer og forsøge at finde et fælles fodslag og dermed sikre høj kvalitet i dette arbejde til gavn for både mennesker og dyr. Symposiet finder sted den 29. og 30. maj 2015 på Axelborg i København. Du kan læse mere om symposiet her: http://www.iahaio.org/. Her er du også velkommen til at tilmelde dig. Vi kan bl.a. anbefale foredraget med Michael Kaufmann fra organisationen Green Chimneys i USA. Denne organisation har gennem mange år specialiseret sig i at hjælpe udfordrede og udsatte børn og unge blandt andet ved hjælp af dyre-assisterede aktiviteter og terapi.

Dommerlister 2016

af Formand - 6. marts 2015

Så dommerlisterne for 2016 (- Rønne) lagt op. Husk de er endnu ikke godkendt af DKK.

Udstillingsdatoer 2016

af Formand - 7. februar 2015

Så kan I godt starte planlægningen af udstillinger for 2016. Alle datoer og placeringer er lagt op under Udstillinger.

Dommerlister 2015

af Formand - 7. februar 2015

Så er alle dommerlisterne for 2015 godkendt af DKK og er blevet opdateret.
Se listerne under Udstillinger